Gold bar Fiyat覺 予

Bu k覺s覺m Knight Online oyuncu ve ekiplerini ilgilendiren sayfalard覺r.

USKO Gold Bar Fiyatlar覺 (GB Fiyatlar覺)

USKO sunucular覺nda gold bar fiyatlar覺n覺 g繹steren sistem. Otomatik olarak yetkili sat覺c覺 sitelerden 癟eker ve Discord sunucunuzda g繹sterir. Eer sunucu ismi belirtirseniz tek bir sunucunun gb fiyatlar覺n覺 g繹sterecektir.

Kullan覺mlar

  • {prefix}gbfiyat <istee bal覺 sunucu ad覺>

  • {prefix}gb <istee bal覺 sunucu ad覺>

  • {prefix}goldbar <istee bal覺 sunucu ad覺>

Last updated