Cash fiyatı 💸

Bu kısım Knight Online oyuncu ve ekiplerini ilgilendiren sayfalardır.

USKO Cash fiyatı

Bildiğiniz gibi Knight Online'da cash (NPoints) fiyatları bütün oyuncuları ilgilendiren bir durumdur. Oyun içi bütün PUS eşyaları cash fiyatları üzerinden satılmaktadır.

Kullanımlar

  • {prefix}cash

  • {prefix}cashfiyat

  • {prefix}chas 😊

Last updated