Knight Discord Bot

Bu sayfa Knight Discord botunun temel özelliklerini anlatmak için hazırlanmıştır.

Knight Bot Nedir?

Knight Discord botu ilk yapılmaya başlandığında eski bir oyun olan Knight Online oyuncu ve clanları için tasarlanmıştı. Fakat kullanıcılardan gelen geribildirimler ve tavsiyeler ile bot gelişmeye başladıkça geniş kitleler tarafından kullanılmaya başlandı. Knight Online Gold Bar fiyatları (GB fiyatları) ile başlayan serüven moderasyon, döviz kurları şans oyunları ve müzik çalma özelliği ile devam etti. Bunlarla beraber şuanda Knight bot herkes tarafından kullanılabilir hale geldi.

Bot Mongo Database'e bağlı olduğundan prefix (ön ek) ayarlanabilir halde gelmektedir. Ön tanımlı ön ek (default prefix) "." dır.

Last updated